Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Informácie

OR PZ Trebišov informuje

Správne poplatky potrebné k vybaveniu dokladov je možné uhradiť priamo v budove OR PZ Trebišov. Vo vestibule budovy sa nachádza elektronické zariadenie, s ktorého obsluhou Vám rada pomôže pracovníčka informácií.

13.01.2014

Od decembra 2013 vydáva Slovenská republika elektronické občianske preukazy - eID karty

Od 2. decembra 2013 začali pracoviská oddelení dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru vydávať nový typ občianskeho preukazu s čipom – tzv. elektronické identifikačné karty /eID/.

13.01.2014