Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Polícia v Trebišove pátra po páchateľovi trestného činu krádeže

30.01.2014

Polícia v Trebišove pátra po páchateľovi trestného činu krádeže, ku ktorému došlo dňa 28.01.2014 v čase od 16:00 hod. do 19:05 hod. v Trebišove na ul. Cukrovarskej, kde páchateľ na tam zaparkovanom motorovom vozidle Mitsubischi s trebišovským evidenčným číslom rozbil sklenenú výplň okna na dverách spolujazdca a následne z vozidla odcudzil koženú tašku. Z prístrojovej dosky ešte stihol odcudziť peňaženku s osobnými dokladmi, finančnou hotovosťou 30 € a platobnými kartami SLSP, VUB a GRID kartu SLSP, čím takto pre poškodeného J.C z Trebišova bola spôsobená škoda vo výške cca 420 €.

V dobe od 20.12.2013 do 23.12.2013 v Trebišove na ul. Škultétyho bol spáchaný trestný čin krádež, z ktorého sú podozriví maloletí E.B. /9/, R.Z. /10/, J.B. /11/ a M.R. /12/ z Trebišova, ktorí po vzájomnej dohode rozbili sklenenú výplň dverí a okna na budove Areálu vodných športov. Cez takto vzniknutý otvor vnikli do objektu, odkiaľ ukradli zväzok kľúčov, avšak pri svojom konaní boli vyrušení a z miesta utiekli. Uvedeným konaním maloletých bola pre mesto Trebišov spôsobená škoda vo výške cca. 80 €.