Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Všeobecné ohrozenie

03.02.2014

Polícia v Trebišove preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecné ohrozenie, ktorého skutku sa mal dopustiť doposiaľ nezistený páchateľ, ktorý ako vlastník a správca administratívnej budovy v Trebišove na ul. Československej armády zanedbal jej údržbu čo malo dňa 21.1.2014 v čase o 23:30 hod. za následok odpadnutie časti muriva zo severnej steny budovy, čím došlo k všeobecnému ohrozeniu.