Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Vlámanie do skrinky na chodbe obytného bloku

25.02.2014

Dňa 6.2.2014 páchateľ vykonal vlámanie do drevenej skrinky uzamknutej visiacim zámkom a petlicou a to tak, že bez použitia násilia vošiel do vchodu obytného bloku a na prvom poschodí z dverí skrine nezisteným predmetom odstránil petlicu. Následne zo skrine ukradol 13 ks kryštálového cukru, 1 balík detských plienok, čím takto pre poškodenú M. A. /48/ z Trebišova bola spôsobená škoda vo výške 40 €.

Šetrením policajtov OO PZ Trebišov bol ako páchateľ zistený a usvedčený 54 ročný M.T.  z Trebišova za čo mu bolo vznesené obvinenie.