Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Krádež transformátora

25.02.2014

V dobe od 1.1.2014 do 21.2.2014 došlo v katastri mesta Trebišov k trestnému činu krádeže, kedy doposiaľ nezistený páchateľ pri chate poľovníckeho združenia Čajka z betónových stĺpov vysokého napätia odmontoval a následne odcudzil trafostanicu so skriňou elektrického rozvádzača, čím takto pre Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Detašované pracovisko Michalovce bola spôsobená škody vo výške 3000 €.