Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Vlámanie do motorového vozidla

26.02.2014

Dňa 25.2.2014 v čase od 13:35 hod. do 13:45 hod. došlo v Trebišove na ul. Zimnej k trestnému činu krádeže, kedy neznámy páchateľ vykonal vlámanie do tam zaparkovaného dodávkového vozidla Fiat Ducato a to tak, že nezisteným predmetom rozbil sklenenú výplň okna v tvare trojuholníka na dverách spolujazdca a následne z vozidla odcudzil balík určený na doručenie v hodnote 24,95 € a z neuzatvárateľnej priehradky v palubnej doske odcudzil čiernu koženú peňaženku s finančnou hotovosťou 1600 € a osobnými dokladmi, čím takto pre poškodeného L.A. z Nacinej Vsi bola spôsobená škoda vo výške 1724 €.

Prípad šetrí OO PZ Trebišov