Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Ďalší úspešný drogový záťah

28.02.2014

Trebišovskí kriminalisti opäť trafili do čierneho, keď si vzali na mušku 49 ročného F.B. a jeho 29 ročnú dcéru K.B.  z okresu Michalovce, ktorí si na utajenie svojej protiprávnej činnosti prenajali byt v meste Trebišov.

Informácie kriminalistov smerovali k tomu, že podozriví si od mesiaca január 2014 až doposiaľ zadovažovali omamnú a psychotropnú látku metamfetamín /pervítin/,  ktorú  dovážali do mesta Trebišov, kde ju delili na bežné užívateľské dávky a tieto na rôznych miestach, najmä však v meste Trebišov odpredávali ďalším osobám, pričom v zmysle Zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov je metamfetamín zaradený do II. skupiny psychotropných látok.

Na základe informácií kriminalistov sudca Okresného súdu v Trebišove vydal príkaz na vykonanie domovej prehliadky v prenajatom byte, ktorý podozriví užívali, pričom dňa 26.2.2014 počas domovej prehliadky boli nájdené a zaistené igelitové vrecká s neznámou bielou kryštalickou látkou, ktorá predbežným skúmaním Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Košice bola vyhodnotená ako metamfetamín v množstve 1,89 g  s priemerným 66,4 % obsahom  metamfetamínu z ktorého by bolo možné pripraviť 31 až 126 obvykle jednorazových dávok drogy schopných ovplyvniť psychiku konzumenta. Predajom uvedenej drogy by sa tak „podarená rodinka“ nezákonne obohatila minimálne o 1260 €.

Otcovi s dcérou trebišovský vyšetrovateľ dňa 27.2.2014 vzniesol obvinenie pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c) písm. d) Trestného zákona za čo im hrozí trest odňatia slobody v trvaní tri až desať rokov. O ich väzobnom stíhaní rozhodne súd.