Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Krádež vlámaním do bytu v Trebišove

31.03.2014

Dňa 27.3.2014 bolo na linku  158 oznámené vlámanie do bytu v Trebišove na ul. Škultétyho.  Policajným preverovaním na mieste udalosti bolo zistené, že v dobe od 25.3.2014 v čase od 16:00 hod. do 14:00 hod. dňa 27.3.2014 páchateľ vošiel do neuzamknutého vchodu na ul. Škultétyho v Trebišove a následne nezisteným predmetom rozlomil vložku FAB na vchodových dverách do bytu 49 ročnej M. R.  a z bytu následne odcudzil finančnú hotovosť vo výške 500 €.

Poverený policajt OO PZ začal v danom prípade trestné stíhanie pre trestný čin krádež podľa § 212 ods. 2, písm. a Trestného zákona.