Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Pytliactvo v katastri mesta Trebišov

07.04.2014

V dobe od 4.4.2014 do 5.4.2014 bol v katastri mesta Trebišov spáchaný trestný čin pytliactvo. Policajným preverovaním bolo zistené, že doposiaľ nezistený páchateľ v uvedenej dobe v poľovnom revíri Poľovníckeho združenia Bažant Trebišov v mieste zvanom „Stará bažantnica“ nezistenou strelnou zbraňou bez povolenia na odstrel  usmrtil srnca  vo veku približne dvoch rokov, čím takto pre Poľovnícke združenie Bažant Trebišov bola spôsobená škoda vo výške cca 250 €.