Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Útok na príslušníkov mestskej polície v Trebišove

23.04.2014

Svoje emócie neustrážil 40 ročný A.T. z Trebišova, ktorý sa dňa 16.4.2014 v čase o 17:30 hod. dostavil do kancelárie mestskej polície v Trebišove, aby si prevzal pokutový blok na pokutu nezaplatenú na mieste udelenú pracovníkmi mestskej polície pre priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Obyvateľ Trebišova asi nepochopil vážnosť situácie a inštitúcie v ktorej sa nachádzal, v miestnosti sa začal správať agresívne, poškodzoval zariadenie kancelárie a službukonajúcim policajtom sa vyhrážal zabitím, čím si vyslúžil obvinenie od povereného príslušníka OO PZ Trebišov pre trestný čin útoku na verejného činiteľa.