Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Neuposlúchli výzvu súdu – zavarili si

20.05.2014

Neuposlúchnuť výzvu Okresného súdu sa nevypláca. Na to už prišiel aj 23 ročný Erik Š z Trebišova, ktorý v dobe od 27.3.2014 do 13.5.2014 neuposlúchol výzvu sudcu Okresného súdu v Trebišove na nastúpenie výkonu trestu odňatia slobody a bez objektívnych dôvodov na výkon trestu nenastúpil v stanovenej lehote. Dňa 13.5.2014 bol vypátraný a eskortovaný k VTOS v meste Košice.

Aby Erikovi Š z Trebišova „nebolo v uvedenom zariadení smutno, tak na cestu mu pribalili“ 38 ročného Róberta K. z Trebišova, ktorý sa podobne ako jeho mladší kamarát v dobe od 19.2.2014 do 13.5.2014 vyhýbal výkonu trestu odňatia slobody a bez objektívnych dôvodov na výkon trestu nenastúpil v stanovenej lehote. Aj on bol dňa 13.5.2014 vypátraný a eskortovaný k VTOS v meste Košice.