Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Nechodili do školy – stíhajú rodičov

20.05.2014

Aj za neospravedlnené hodiny dieťaťa v škole hrozí trestné stíhanie. Na to už prišli aj rodičia maloletých Miroslava a Andreja Z. z Trebišova, ktorí v školskom roku 2013/2014 vymeškali 285 a 437 vyučovacích hodín, ktoré boli vyhodnotené ako neospravedlnené. Vzhľadom k tomu, že rodičia svojim maloletým deťom umožnili viesť záhaľčivý život tým, že zanedbali starostlivosť o ich povinnú školskú dochádzku, teraz čelia trestnému stíhaniu pre trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1, písm. b, ods. 3, písm. a Trestného zákona, za čo im hrozí trest v trvaní až 5 rokov.