Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Asi sa buduje, alebo zatepľuje...

20.05.2014

V dobe od 15:00 hod. dňa 16.5.2014 do 10:00 hod. dňa 19.5.2014 neznámy páchateľ v Trebišove na ul. Škultétyho bez poškodenia zámku vnikol do pivničných priestorov obytného bloku, odkiaľ následne odcudzil spolu 21 ks vedier penetračného náteru a omietky, čím takto pre fy. INNOVIA s.r.o. Trnava bola spôsobená škoda vo výške 1010 €.