Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Maloletí úradovali

29.05.2014

Dňa 7.5.2014 v čase o 19:00 hod. sa trojica maloletých páchateľov z Trebišova J.B. /11/, R.Z. /10/ S.K. /11/ pri svojich „potulkách mestom“ pokúsila vykonať vlámanie do jedného z nákupných centier. Svoje presvedčenie demonštrovali vytrhnutím plechu na dverách do objektu a rozbitím drevených dverí, čím takto pre poškodenú spoločnosť bola spôsobená škoda vo výške 140 €.   Pre ich konanie však nenašli pochopenie policajti OO PZ Trebišov, ktorí ich nákupnú horúčku kvalifikovali ako prečin krádeže v štádiu pokusu podľa § 14 k § 212 ods. 2, písm. a, formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona.