Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Drogy a omamné látky

27.08.2014

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove nedajú dýchať konzumentom a distribútorom omamných látok. O tom sa presvedčila aj pätica mladých ľudí, ktorých počas jazdy na motorovom vozidle Škoda Fábia, ktorého majiteľom bol člen osádky na ich veľké prekvapenie zablokovala hliadka kriminálnej polície vo dvore priemyselného objektu v Trebišove.

Vzhľadom k tomu, že policajti mali dôvodné podozrenie, že sa v aute prevážajú omamné a psychotropné látky, resp. iné veci dôležité pre trestné konanie, poverený príslušník vydal pokyn na vykonanie prehliadky motorového vozidla o čom následne v zákonnej lehote upovedomil službukonajúceho prokurátora. Pri prehliadke policajti našli a zaistili plastový uzatvárateľný sáčok s obsahom neznámej kryštalickej látky, ktorý je predmetom expertízneho skúmania.