Prihlásiť sa

„Auto nie je výklad“ - preventívna akcia

03.07.2015

Sú tu prázdniny, obdobie voľných dní školskej mládeže, ale aj dospelých, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto aj cestovanie osobnými automobilmi. Tu vzniká riziko spôsobené krátkodobou nepozornosť posádky vozidla a ponechanie veci na viditeľných miestach. Takáto vec sa stáva hodenou rukavicou a návnadou pre činnosť páchateľov, ktorí najčastejšie konajú s cieľom zmocniť sa jej a následne speňažiť.

Za účelom eliminácie krádeží vlámaním do motorových vozidiel bola dňa 1.7.2015 vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na motorové vozidla a veci v nich uložené.

Uvedená preventívno-bezpečnostná akcia prebehla  na parkoviskách pri obchodných centrách. V prípade, ak v motorovom vozidle parkujúcom na parkovisku boli spozorované veci, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť motorového vozidla (napr. odložená kabelka, mobil, iná cenná vec, atď), policajti letáčikom „Auto nie je výklad“ označili motorové vozidlo a zabezpečili ho do príchodu majiteľa.