Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Krádež na osobe v obchodnom dome

17.07.2015

Aj napriek preventívnym aktivitám OR PZ v Trebišove dochádza ku krádežiam na osobách počas nákupov v obchodných domoch. Nabudúce si iste viac postráži svoje osobné veci aj 69-ročná M.B. z Trebišova, ktorej doposiaľ neznámy páchateľ z kabelky prevesenej cez plece odcudzil dámsku peňaženku s hotovosťou 60 € a osobnými dokladmi, čím jej bola spôsobená škoda vo výške 80 €.