Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Odcudzil drevnú hmotu guľatiny

17.07.2015

Neznámy páchateľ v dobe od 29.05.2015 do 01.06.2015 na ľavobrežnej päte hrádze rieky Ondava, ktorá sa nachádza severovýchodne za obytnou časťou Nový Majer odcudzil drevnú hmotu guľatiny – jaseň v množstve 29,06 m3, čím takto pre Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Košice bola spôsobená škoda vo výške 1114 €.