Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Zabudol na povinnosť prispievať na výživu svojich deti

17.07.2015

To, že rodič je povinný prispievať na výživu svojich detí aj po rozvode  opomenul 46-ročný František C. z Fintíc, bývajúci v meste Trebišov, ktorý od 01.01.2015 do 02.07.2015 si ako zákonný otec neplnil svoju vyživovaciu povinnosť na svoju maloletú dcéru, ktorá mu bola uložená rozsudkom Okresného súdu v Trebišove, čím mu vznikol dlh na výživnom 294 €.