Prihlásiť sa

Na základe záujmu občanov mesta Trebišov boli po dohode primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a riaditeľa OR PZ Trebišov plk. JUDr. Radoslava Fedora obnovené policajné správy na webstránke mesta Trebišov.

Poškodenie motorového vozidla

24.02.2017

Dňa 11.02.2017 došlo k spáchaniu prečinu poškodzovania cudzej veci. V noci zo dňa 10.02.2017 na deň 11.02.2017 v meste Trebišov doposiaľ nestotožnená osoba poškriabala po celom obvode osobné motorové vozidlo, čím pre majiteľa vozidla spôsobil škodu vo výške zhruba 2000,-€.

V danej veci bolo povereným príslušníkom PZ začaté trestné stíhanie. Na dolapení páchateľa uvedeného skutku pracujú príslušníci Obvodného oddelenia PZ v Trebišove. V prípade akýchkoľvek informácií je možné kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158.  

por. Bc. Alexandra Kuchárová
referent špecialista skupiny prevencie OR PZ v Trebišove