Prihlásiť sa

V Trebišove bol spáchaný prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok

24.02.2017

Dňa 16.02.2017 došlo v meste Trebišov k spáchaniu prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Podozrivé osoby mužského pohlavia vo veku od 25 do 50 rokov mali v osobnom motorovom vozidle prechovávať psychotropnú látku metamfetamím v množstve zodpovedajúcom najviac 3-násobku obvykle jednorázovej dávky. V danom prípade bolo povereným príslušníkom PZ začaté trestné stíhanie. Prípad je v štádiu šetrenia, kde po preukázaní viny hrozí páchateľom uvedeného skutku trest odňatia slobody až na tri roky.

por. Bc. Alexandra Kuchárová
referent špecialista skupiny prevencie OR PZ v Trebišove