Prihlásiť sa

Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

20.09.2021

Vážení občania,

na pôde Mestského úradu v Trebišove sa utorok 14. 9. 2021 uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátora mesta regiónu južného Zemplína, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s návrhom a dôsledkami plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“ (https://www.health.gov.sk/Clanok?reforma-zdravotnictva-predstavenie), ako aj dohodnúť postupnosť krokov z úrovne samospráv. Prizvaným hosťom bol riaditeľ NsP, a. s. v Trebišove MUDr. Juraj Bazár.

Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice zo súčasnej podoby na komunitnú znamená v podmienkach trebišovskej nemocnice postupný zánik jednotlivých oddelení (o. i. neurológia, onkológia, traumatológia, ARO, chirurgia, interné, gynekológia, detské) a zároveň zabezpečuje len následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú a komplexnú ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ako aj stacionárnu starostlivosť.

Zástupcovia samospráv sa dohodli na postupných krokoch, no predovšetkým na vytvorení petičného výboru a spustení petície, ktorá je dostupná v písomnej podobe už dnes pre všetkých obyvateľov tohto regiónu a taktiež v elektronickej podobe na webe  www.mojapeticia.sk.

Odkaz na  elektronickú petíciu:

https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-zachovanie-regionalnej-urovne-nemocnice-s-poliklinikou-v-trebisove/df4b5cef-98ce-4810-8b2c-4ef272374236

Petícia je určená tým z Vás, ktorým nie je ľahostajný osud zariadenia, poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pre jednu z najväčších spádových oblastí v rámci Slovenska, patrí medzi najväčších tunajších zamestnávateľov a momentálne prechádza veľkou modernizáciou s investičným nákladom cca 10 000 000 eur za posledné roky. Ostáva nám veriť, že náš spoločný hlas ostane vyslyšaný a veľmi sa spolieham aj na proklamované tézy politikov, že vo svojich rozhodnutiach budú rešpektovať predovšetkým vôľu občanov. Chcem sa vopred poďakovať za každý jeden podpis, ktorý len posilní silu a vôľu všetkých ľudí tohto regiónu spolupracovať v prospech dobrej veci.

Ako primátor ale aj ako občan Vás chcem požiadať o osobnú angažovanosť pri realizovaní petičnej akcie „Za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove“, pretože patrí všetkým obyvateľom mesta a okresu. Nedajme si ju vziať!

Po zozbieraní podpisov Vás prosím o doručenie skompletizovaných hárkov na adresu:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
e-mail: primator@trebisov.sk
mobil: +421 915 741 314

Za spoluprácu pri petičnej akcii Vám už vopred ďakujem

PhDr. Marek Čižmár
primátor mesta Trebišov

Prílohy: