Prihlásiť sa

Pomoc pre Ukrajinu

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

01.04.2022

Zo Zberného miesta humanitárnej pomoci sme poskytli ďalšiu pomoc

Zo Zberného miesta humanitárnej pomoci sme poskytli ďalšiu pomoc

14.03.2022

Slovenský Červený kríž v Trebišove potrebuje posily dobrovoľníkov

Ak chcete participovať na pomoci vojnovým utečencom, hľadajúcim útočisko, kontaktujte Územný spolok Slovenského červeného kríža v Trebišove: trebisov@redcross.sk alebo na 0903 558 942.

11.03.2022

Prvá pomoc vojnovým utečencov z Ukrajiny je odovzdaná

Zo Zberného miesta humanitárnej pomoci už mesto odovzdalo materiálnu pomoc pre ženy s deťmi z Ukrajiny, ktoré našli dočasné útočisko už aj v našom meste.

07.03.2022

Pomáhame Trebišovčanom s ubytovaním pre imigrantov z Ukrajiny

Ak ste ochotný poskytnúť ubytovanie, vyplňte, prosím, dotazník, ktorý je súčasťou článku.

07.03.2022

ZBERNÉ MIESTO HUMANITÁRNEJ POMOCI PRE UKRAJINU

K dispozícii bude pre všetkých nezištných darcov od PIATKA 4. MARCA 2022 SOBOTY, v čase 14.00 – 18.00.

03.03.2022

Finančnú podporu môžete zasielať na transparentný účet

Do pozornosti dávame transparentný účet ZMOS_POMOC_UKRAJINE, založený Združením miest a obcí Slovensko, ktorého riadnym členom je aj mesto Trebišov.

01.03.2022

Pripravujeme podmienky na zabezpečenie potrieb utečeneckej krízy

Vzhľadom na komplikovanú situáciu je aj mesto Trebišov pripravené byť nápomocným pri organizovaní utečeneckých koridorov a poskytnutí základných potrieb ľudí postihnutých vojnou a vyhľadávajúcich pomoc.

01.03.2022

Pomoc pre Ukrajinu - podstatné informácie a kontakty

Zosumarizovali sme pokyny, informácie a kontakty na pomoc pre našich susedov, ktorých z vlasti vyháňa vojna.

26.02.2022