Prihlásiť sa

Pomoc pre Ukrajinu - podstatné informácie a kontakty

26.02.2022

Od sobotného poludnia (26. februára 2022) bola vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia. Tento stav súvisí s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. 

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky.   

Zosumarizovali sme pre vás pokyny, informácie a kontakty na pomoc pre našich susedov, ktorých z vlasti vyháňa vojna.

Podstatné je sledovať najmä oficiálne internetové stránky štátnych inštitúcií, VÚC, miest, Slovenskej katolíckej charity, či Slovenského červeného kríža a ďalších dobrovoľníckych organizácií.

Aktualizované informácie o situácii na hraničných priechodoch s Ukrajinou prináša Ministerstvo vnútra SR. Vstup na územie Slovenskej republiky je umožnený všetkým  osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom.

DȎLEŽITÉ KONTAKTY:

Ministerstvo vnútra SR: www.minv.sk   
Fb MV SR: https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR

Ministerstvo zahraničných vecí SR:  https://www.mzv.sk/ukrajina_
Fb MZV SR https://www.facebook.com/mzv.sk

Ministerstvo obrany SR: www.mosr.sk  
Fb MO SR: https://www.facebook.com/mosr.sk

Migračné a informačné centrum IOM

Migračné a informačné centrum poskytuje bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo Európskej únie. Centrum je možné kontaktovať na číslach

+421 2 5263 0023 a 0850 211 478. 

Bližšie informácie:  https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve
Mobil: +380 674665618
Email: emb.kiev@mzv.sk

Generálny konzulát SR v Užhorode
Mobil: +380 503178719
Email: cg.uzhorod@mzv.sk

Vláda SR spustila web https://ua.gov.sk/ v slovenskom aj ukrajinskom jazyku, kde je možné získať informácie o:
cestovných dokladoch,
azylových a pracovných podmienkach,
možnostiach školskej dochádzky,
poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Košický samosprávny kraj www.ksk.sk  – ako subjekt krízového riadenia pre vojnových utečencov bezodkladne pomáha v tejto mimoriadnej situácií.

NÚDZOVÉ A AZYLOVÉ ZARIADENIA V KOŠICKOM KRAJI

Podľa oficiálne dostupných informácií sú pre vojnových utečencov na území Košického kraja sprístupnené tieto núdzové a azylové zariadenia.

 • Turistická ubytovňa, Nám. Slobody 12, Sobrance
  Kontaktná osoba: 0903 634 751
 • Stredoškolský internát, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
  Kontaktná osoba: 0905 449 034
 • Azylové centrum zriadené v telocvični SOŠ techniky a služieb, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
  Kontaktná osoba: 0905 449 034
 • Turistická ubytovňa, Hlavná 232/14, Viničky
  Kontaktná osoba: 0911 923 249

FINANČNÁ ZBIERKA NA POMOC

https://www.donio.sk/spolocne-pre-ukrajinu

Iniciatíva #KtoPomozeUkrajine spojila viacero  mimovládnych organizácií. Výsledkom je verejná zbierka aj formulár pre poskytnutie ubytovania pre ľudí z Ukrajiny.   

Prispieť môžete ľubovoľnou sumou, všetky vyzbierané peniace pôjdu na humanitárnu pomoc na Ukrajine, prípadne na pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na našom území.

ĎALŠIE FORMY FINANČNEJ POMOCI (vyberáme niektoré):

Humanitárna organizácia Magna:
peniaze je možné darovať aj na účet: SK87 1111 0000 0013 3179 3900 alebo zaslaním SMS - príspevok v sume 10 € v tvare MAGNA na číslo 836.

Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Prispieť môžete priamo na účet verejnej zbierky:
IBAN SK39 1100 0000 0029 4101 6716
Variabilný symbol 1111 alebo
zaslaním prázdnej SMS na číslo 837. Každou SMS prispejete 5 eurami.

FORMULÁR NA DOČASNÉ UBYTOVANIE PRE UTEČENCOV Z UKRAJINY

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeYaxh.../viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform?fbclid=IwAR3n2vTYEGZa-X6fUud3cnWTUKqR2c_UM-AihE2yOfzSk3Hi3uPOSkNNKgc

- prihlásiť sa môže každý, kto chce poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny, a to nielen  ubytovanie v súkromí, ale aj v hoteloch, penziónoch, ubytovniach či iných zariadeniach.

DOBROVOĽNÍCI, HLÁSTE SA:

- rady dobrovoľníkov sa snaží rozšíriť:
Slovenský Červený kríž Územný spolok Trebišov -  kontakty: trebisov@redcross.sk alebo na 0903 558 942.

Prihlásiť sa môžete aj v Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.
Tel. číslo: 0905 601 861
E-mail: dckk@dckk.sk

Mesto Trebišov víta každú z uvedených foriem pomoci pre občanov vojnou zmietanej Ukrajiny a o ďalších možnostiach bude rokovať bud. týždeň.