Prihlásiť sa

Slovenský Červený kríž v Trebišove potrebuje posily dobrovoľníkov

11.03.2022

Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí ukazujú na ukrajinsko-slovenskej hranici svoje obrovské srdce. Každá pomocná ruka a prejavená podpora je spojivkom a silou pre migrantov, utekajúcich v zúfalstve pred vojnou.

Sily však pomaly dochádzajú už aj dobrovoľníkom ÚzS Slovenského Červeného kríža, ktorí pomáhajú na hraničnom priechode Veľké Slemence.

Ak chcete participovať na pomoci vojnovým utečencom, hľadajúcim útočisko, prosíme vás, aby ste kontaktovali Územný spolok Slovenského červeného kríža v Trebišove: trebisov@redcross.sk alebo na 0903 558 942.