Prihlásiť sa

Poskytovanie ubytovania pre obyvateľov Ukrajiny - dotazník

Mesto Trebišov od pondelka 7. marca 2022 eviduje databázu FO a PO, ktorí prejavili záujem pomôcť vojnovým utečencom prostredníctvom poskytnutia ubytovania pre obyvateľov Ukrajiny.

Menný zoznam súkromných poskytovateľov ubytovania eviduje na MsÚ v Trebišove Mgr. Petronela Lučanská, odd. sociálnych vecí, tel. kontakt: 056/ 6713 347.

Prosím, volať iba v pracovné dni, v čase od 7.30 - do 15.30 h.

Ak chcete ponúknuť ubytovanie, vyplňte tento dotazník.

Políčka označené * sú povinné.

*
*
*
*
*
*
*
*
*