Prihlásiť sa

E-knižnica - posilňovanie digitálnych zručností v knižnici

24.07.2023

Zemplínska knižnica v Trebišove začína inovatívny projekt s názvom E-knižnica, ktorý má ambiciózny cieľ, rozvíjať knižnicu ako miesto poskytujúce vzdelávanie a informačné zdroje v oblastiach IKT zručností a digitálnych informácií pre širokú verejnosť.

Hlavným zámerom projektu je nielen poskytnúť pomoc a podporu návštevníkom knižnice v získavaní digitálnych zručností, ale aj aktívne šíriť nové poznatky medzi rôznymi generáciami prostredníctvom štyroch vzdelávacích workshopov.

Blokové kódovanie pre deti a starých rodičov - workshopy sú zamerané na vytvorenie prostredia, kde sa deti a starí rodičia môžu spoločne učiť a objavovať svet digitálneho programovania. Súčasné technológie nám ponúkajú skvelé nástroje na rozvoj kreativity, logického myslenia a základov programovania. Počas všetkých workshopov vás budú sprevádzať  profesionálni lektori z FabLab Bratislava – CVTI SR, aby vám pomohli pochopiť základy blokového kódovania.

Plánované stretnutia na workshopoch:

1.        22. augusta 2023  

2.        14. septembra 2023

3.        27. októbra 2023

4.        08. novembra 2023

vždy o 10:00 hod. v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

Pre viac informácií a registráciu sa obráťte na:
tel. č: 056/6724222 (Mgr. Vasiľ),  e-mail: sluzby@kniznicatv.sk, web: http://kniznicatv.sk/e-kniznica/