Prihlásiť sa

Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

01.06.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste – pomocná sila do školskej kuchyne

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila do školskej kuchyne.

14.05.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy I. Krasku 342/1, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov.

21.04.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy Komenského 1962/8, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov.

21.04.2021

Od 19. apríla prezenčná výučba už aj v 8. a 9. ročníku ZŠ

Od 19. apríla prezenčná výučba už aj v 8. a 9. ročníku ZŠ.

13.04.2021

Informácia voľnom pracovnom mieste – pomocná kuchárka + upratovačka

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pomocná kuchárka + upratovačka.

30.03.2021

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

30.03.2021

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ a detí do MŠ sv. Juraja

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ s MŠ sv. Juraja, sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2021. Zápis detí do MŠ v období od 1. mája do 31. mája 2021.

26.03.2021

Zápis do 1. ročníka na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesto Trebišov srdečne pozývajú budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 1. apríla do 15. apríla 2021.

26.03.2021