Prihlásiť sa

Aktuality

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Materská škola, Škultétyho 1031/26, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

15.08.2019

Informácia voľnom pracovnom mieste – upratovačka

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: upratovačka.

06.08.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Školský špeciálny pedagóg (úväzok 75 %)

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – Školský špeciálny pedagóg (úväzok 75 %).

06.08.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste – asistent učiteľa

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – asistent učiteľa.

29.05.2019

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ geografie, učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach: učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ geografie, učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky.

29.05.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/-ka pre primáme vzdelávanie

Základná škola, Pribinova 34, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/-ka pre primáme vzdelávanie.

14.05.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – odborný zamestnanec v MŠ - školský sociálny pedagóg

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste – odborný zamestnanec v MŠ - školský sociálny pedagóg.

04.04.2019

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov.

03.04.2019

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov.

03.04.2019

Zápis do 1. ročníka na ZŠ na Komenského ul. 1962/8 v Trebišove

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov 075 01 a Mesto Trebišov srdečne pozývajú budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať od 1. apríla do 15. apríla 2019.

12.03.2019