Prihlásiť sa

Aktuality

Informácia o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pedagogický asistent.

17.08.2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou v Hrčeli

Obec Hrčeľ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou v Hrčeli

10.08.2022

Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informácia o voľných pracovných miestach: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.

07.07.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – školský psychológ

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: školský psychológ.

23.06.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy – aprobácia chémia a fyzika

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy – aprobácia chémia a fyzika.

27.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

Základná škola, Pribinova 34, 075 01, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy.

26.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy.

17.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky.

11.05.2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste – upratovačka

MŠ Hviezdoslavova 422/3, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: upratovačka.

31.03.2022