Prihlásiť sa

Metodický deň pre učiteľov

17.10.2014

Mesto Trebišov pozýva

učiteľov materských škôl, učiteľov základnej umeleckej školy na

Metodický deň

30. októbra 2014 od 8.00 h do 13.00 h v malej zasadačke MsÚ v Trebišove