Prihlásiť sa

Metodické dni pre učiteľov výtvarnej výchovy

16.03.2015

V priestoroch Centra voľného času v Trebišove zorganizoval Spoločný školský úrad v Trebišove v spolupráci s CVČ metodické dni pre učiteľov výtvarnej výchovy.

Dňa 10.3.2015 sa na ňom zúčastnili učitelia výtvarnej výchovy ZŠ v Trebišove a vo štvrtok, 12.3.2015 bol program metodického dňa určený učiteľom výtvarnej výchovy ZŠ z obcí, ktoré patria do Spoločného školského úradu v Trebišove.

Všetci učitelia získavali vedomosti na báze teoretickej i praktickej. Na stretnutí sa účastníci metodického dňa venovali inovatívnym technikám vo vyučovaní výtvarnej výchovy, a to enkaustike a mramorovaniu. V teoretickej časti bola predvedená krátka prednáška o histórii a technike maľby enkaustikou Premietnuté boli aj ukážky postupu mramorovacej techniky.

V praktickej časti pracovali učitelia samostatne po názornej ukážke školiteľa Mgr. Jána Pekarčíka. Vyskúšali si techniku mramorovania maľbou veľkonočných kraslíc. Následne zrealizovali maľbu žehličkou – enkaustika. Nadobudli zručnosť v nanášaní farieb na enkaustický výkres, a to: nanášanie hladké bez prerušovania a s prerušovaním, vlnkovanie, tupovanie pravidelné a nepravidelné. Nakoniec si každý účastník vytvoril vlastnú maľbu enkaustikou.