Prihlásiť sa

Deň Zeme

13.04.2015

Spoločný školský úrad v Trebišove, Mesto Trebišov a ZO SZOPK v Trebišove si Vás dovoľujú  pozvať na oslavy Dňa  Zeme, ktoré sa uskutočnia dňa  22.04.2014 o 13.30 h v mestskom parku na amfiteátri.

Program:

  1. Otvorenie a príhovory hostí
  2. Vystúpenie žiakov CVČ v Trebišove
  3. Ukážky prác a práce v tvorivých dielňach
  4. Záver

Heslo Dňa Zeme :  Musíme si pomáhať

Hlavným organizátorom je Spoločný školský úrad Trebišov a ZO SZOPK Trebišov  za podpory Mesta Trebišov.