Prihlásiť sa

Metodické dni pre učiteľov matematiky

21.05.2015

Spoločný školský úrad v Trebišove uskutočnil v dňoch 19. a 21. mája 2015 v priestoroch ZŠ M. R. Štefánika Metodické dni pre učiteľov matematiky základných škôl. Na prvom metodickom dni sa zúčastnilo 22 učiteľov z piatich ZŠ v meste. Druhý metodický deň zabsolvovalo 15 učiteľov ZŠ z obcí patriacich do Spoločného školského úradu Trebišov, a to: ZŠ Lastovce, Streda n/ Bodrogom, Hrčeľ, Borša, Čerhov, Nižný Žipov, Plechotice, Novosad. Školiteľkami oboch dní boli RNDr. Marta Megyesiová a PaedDr. Jana Humeníková.

Učiteľom školiteľky prednášali nové informácie v rámci tém: Matematika na Planéte vedomosti. Školy pre budúcnosť - projektové vyučovanie. V praktickej časti získali zručnosť v tvorbe interaktívnej edukačnej pomôcky v programe Kartičky, ako i ďalších materiálov pre interaktívnu tabuľu.  Zúčastnení pedagógovia ocenili vysokú úroveň metodických dní. Na externom dátovom nosiči dostali rozsiahle množstvo výučbového materiálu.

Z vyjadrení školených pedagogických zamestnancov môžeme povedať, že oba odborne vedené dni boli pre nich prínosom.