Prihlásiť sa

Lea Dančová získala v celoslovenskej výtvarnej súťaži prvenstvo

02.06.2015

Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva pod záštitou Indického veľvyslanca, jeho exelencie Shri Param Jit Manna zorganizovalo celoslovenský výtvarný projekt s názvom „Krása  ukrytá  v rozprávkach“ .

Cieľ celoslovenskej výtvarnej súťaže:

  • uvedomiť si krásu prírody, citlivo vnímať jej „obyvateľov“,

  • spoločne si prečítať poviedky o prírode, zvieratkách a stvárniť obsah vybranej poviedky,

  • rozšíriť si poznatky o kultúre inej krajiny.

Na projekte sa  zúčastnili aj žiaci  z výtvarného  ZÚ  z CVČ  v Trebišove. Žiaci  na  základe vybranej  a prečítanej  rozprávky  realizovali  výtvarné  práce  na danú tému. Najlepšie  práce boli zaslané  do celoslovenského kola, v ktorom  výrazne uspela žiačka Lea Dančová. Radosť týmto úspechom spravila aj svojmu učiteľovi  Mgr. Jánovi Pekarčíkovi.    

Za originálnosť a umeleckú kvalitu, výtvarné estetické cítenie, ako aj spracovanie námetu, či samotný prístup k téme si žiačka vybojovala 1. miesto v kategórii do 10 rokov.  

Cenu za umiestnenie si víťazka prevzala osobne 28.5.2015  v  Prešove  z rúk indického veľvyslanca  p. Shri Param Jit  Manna. Zo súťažných prác vytvoria organizátori výstavu v priestoroch Indického veľvyslanectva v Bratislave.

Súčasťou projektu je aj dvojjazyčné vydanie knihy s poviedkami a vybranými výtvarnými prácami. Kniha bude distribuovaná na Slovensku a v Indii.