Prihlásiť sa

Metodický deň pre učiteľky MŠ

16.06.2015

Spojený školský úrad v Trebišove a Mesto Trebišov zorganizovali v piatok 12.6.2015 v spolupráci s lektorkou Mgr. Janou Paleschovou Metodický deň, ktorý bol určený pre učiteľky materských škôl mesta Trebišov. Školení pedagogickí zamestnanci MŠ sa stretli v Centre voľného času v Trebišove. Vznikli dve skupiny, ktorým boli prezentované nasledovné témy: 

- analýza školského vzdelávacieho programu a rozbor jeho učebných osnov,

- vedenie triednej dokumentácie.

Metodického dňa sa zúčastnilo spolu 53 učiteliek MŠ. Po teoretickej časti pedagogičky absolvovali aj praktickú prácu v menších skupinkách, v rámci ktorej vyvodzovali a správne formulovali výchovno-vzdelávacie ciele v novom školskom vzdelávacom programe. Zaoberali sa konkrétnou výchovno-vzdelávacou činnosťou. V závere metodického stretnutia školené učiteľky vyjadrili pozitívny feedback na získané informácie.