Prihlásiť sa

DOD na Mestskom úrade v Trebišove

22.05.2016

Mesto Trebišov zorganizuje vo štvrtok 26.5.2016 na Mestskom úrade v Trebišove Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov trebišovských ZŠ. Na žiakov končiacich svoju etapu primárneho vzdelávania čaká zaujímavý program, vďaka ktorému budú mať jedinečnú možnosť nahliadnuť do priestorov určených len pre zamestnancov MsÚ a príslušníkov mestskej polície a zoznámiť sa s ich pracovnou činnosťou.  

Program DOD:

Prezentácia žiakov a ich učiteľov

Privítanie v malej zasadačke MsÚ

  • premietnutie prezentácie (symboly mesta, organizačná štruktúra, oddelenia MsÚ, náplň práce jednotlivých oddelení, kontrolné otázky – spätná väzba žiakov)
  • simulácia práce mestského zastupiteľstva – hlasovanie
  • vyhodnotenie a odmenenie najaktívnejších žiakov

Prehliadka prízemia

  • priestor matričného úradu, pokladne, veľkej zasadačky,

Prehliadka 1. poschodia

  • oddelenie finančné: vstup do kancelárií 

Prijatie primátorom mesta

Prehliadka kancelárie prednostu a ostatných oddelení MsÚ

Pohostenie v zasadačke MsÚ

Prehliadka priestorov Mestskej polície

Ukážky činnosti mestských policajtov

Záver