Prihlásiť sa

Metodický deň

15.11.2016

Spoločný školský úrad Trebišov, ŠOP SR CHKO Latorica organizujú pre pedagogických zamestnancov - učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl mesta Trebišov a 17 obcí Metodický deň na tému triedenie odpadov. Účastníci tohto dňa získajú informácie aj o prírodných podmienkach pre rozvoj mäkkého turizmu v CHKO Latorica.

Metodický deň sa uskutoční piatok 25.11.2016 v CVČ Trebišov v čase od 9.00 - 12.30 h.

Lektormi stretnutia sú:

Mgr.  Andrea Šimková
Ing. Paulína Urdová