Prihlásiť sa

Metodický deň

28.11.2016

V priestoroch CVČ Trebišov sa piatok 25.11.2016 uskutočnil Metodický deň pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl. Zúčastnili sa na ňom pedagógovia zo škôl z Trebišova, ale i obcí patriacich do Spoločného školského úradu Trebišov.

Metodický deň bol na tému triedenie odpadov a ochrana životného prostredia. Učitelia nadobudli nové informácie o prírodných podmienkach pre rozvoj mäkkého turizmu v CHKO Latorica, ku ktorým im lektori pripravili aj praktické cvičenia a aktivity.

Lektormi stretnutia boli:

Mgr.  Andrea Šimková
Ing. Paulína Urdová