Prihlásiť sa

Metodický deň pre pedagógov

17.01.2017

Spoločný školský úrad v Trebišove pripravuje pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry Metodický deň v priestoroch Centra voľného času na Ulici T. G. Masaryka 36 v Trebišove.

Stretnutie, ktoré bude rozdelené do dvoch pracovných blokov, sa uskutoční vo štvrtok 2.2.2017 so začiatkom o 9.00 h na tému - podpora zručností pre rozvoj čitateľskej gramotnosti pri práci s textom.

Lektorské vedenie prevezme PaedDr. Slávka Džačovská MBA.