Prihlásiť sa

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka na ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 51, Trebišov

28.02.2019

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 51, Trebišov 075 01 pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí. 

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční od 1. apríla do 15. apríla 2019, každý pracovný deň od 7.30 h do 15.30 h.

K zápisu je potrebné priniesťť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • 15,- € na zakúpenie pracovných zošitov,
  • vyplnený dotazník tlačivo na (www.zsmrstv.edupage.sk – dokumenty).