Prihlásiť sa

Zápis do 1. ročníka na ZŠ na Pribinovej ulici v Trebišove

08.03.2019

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov 075 01 pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 24.3.2019 o 14:00 hod. 

Zápis do 1. ročníka sa bude prebiehať od 1. apríla 2018 do 15. apríla 2019 od 7:30 hod. do 15:30 hod.

K zápisu je potrebné doniesť:

- kópiu rodného listu dieťaťa,

- občianske preukazy zákonných zástupcov,

- 12 € na zakúpenie pracovných zošitov do 1. ročníka,

- vyplnený dotazník k zápisu.