Prihlásiť sa

Zápis do 1. ročníka na ZŠ na Komenského ul. 1962/8 v Trebišove

12.03.2019

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov 075 01 pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať od 1. apríla do 15. apríla 2019 v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 15:30 hod. Každému budúcemu prváčikovi venuje škola malý darček.

K zápisu je potrebné doložiť:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,
  • zápisné 15 €,
  • uvítame vyplnený dotazník k zápisu (webstránka školy)