Prihlásiť sa

Dokumenty a manuál pre MŠ, ZŠ a školské zariadenia na šk. rok 2020/2021

01.09.2020

Manuál opatrení pre materské, základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR: 

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 
Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.

Na stiahnutie TU: 

Materské školy:
https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

Základné školy:
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

Centrum voľného času

https://www.minedu.sk/centra-volneho-casu-a-kruzkova-cinnost/