Prihlásiť sa

Zápis do 1. ročníka na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

26.03.2021

Všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov pozývajú budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 1. apríla do 15. apríla 2021.

Vybrať si môžete z týchto mestských ZŠ:

ZŠ na Komenského ul. č. 8
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 910/ 51
ZŠ na Pribinovej ul. č. 34