Prihlásiť sa

MŠ A ZŠ BUDÚ PO VEĽKEJ NOCI (OD 7. 4.) OTVORENÉ NAĎALEJ PREDNOSTNE PRE DETI A ŽIAKOV, KTORÍ SA NEMȎŽU VZDELÁVAŤ DIŠTANČNE

01.04.2021

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu č. 2021/10079:4-A1810, zverejneného dňa 31.03.2021 oznamujeme, že od stredy 7. apríla 2021 budú otvorené materské školy, 1. stupeň základných škôl (ročníky 1. – 4.), a školské kluby detí naďalej prednostne len pre deti/ žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Základná škola na Ul. I. Krasku, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, bude naďalej pokračovať vo výučbe dištančne.