Prihlásiť sa

Od 19. apríla prezenčná výučba už aj v 8. a 9. ročníku ZŠ

13.04.2021

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, č. 2021/12811:1-A1810, zo dňa 12. 4. 2021, sa od 19. apríla 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj v 8. a 9. ročníku ZŠ.

V ZUŠ bude prebiehať len individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov).

Žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 23. apríla.