Prihlásiť sa

Zápis do 1. ročníka ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

15.03.2023

Zápis žiakov do 1. ročníka v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika sa uskutoční elektronicky  - elektronickou prihláškou v termíne od 1. apríla do 15. apríla 2023.
                                      
www.zsmrstv.edupage.sk

Prihlášku je možné zaslať aj poštou, nájdete ju v dokumentoch na stránke školy.

Škola ponúka

  • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
  •  rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných  predmetov od 5. ročníka,
  •  prácu s nadanými žiakmi – úspechy na súťažiach,
  •  10 odborných učební s pomôckami a digitálnymi technológiami na vysokej úrovni,
  •  2 telocvične a športoviská v areáli školy,
  •  činnosť ŠKD od 6.15 h. do 17.00 h,
  •  poloha školy s dobrou dopravnou dostupnosťou a v blízkosti ZUŠ.