Prihlásiť sa

Zápis do 1. ročníka ZŠ Komenského 1962/8, Trebišov

17.03.2023

Zápis žiakov do 1. ročníka v ZŠ Komenského 1962/8 sa koná v termíne od 1. – 15. apríla 2023. Uskutoční sa elektronickou formou. Všetky potrebné informácie k zápisu sú zverejnené na stránke školy: www.zskomtv.sk

Otvárame triedy s výučbou anglického jazyka a triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy.

Naša škola ponúka:

 • výučbu anglického jazyka od 1. ročníka
 • príjemné prostredie, esteticky upravené triedy a moderné učebne s didaktickou technikou
 • služby odborných zamestnancov: školská psychologička a špeciálna pedagogička
 • asistentov pri vyučovaní – pomoc žiakom a učiteľom
 • pestrý program v Školskom klube detí
 • zapájanie žiakov do vedomostných, športových, speváckych, recitačných súťaží a olympiád
 • školy v prírode, lyžiarske a plavecké výcviky
 • exkurzie, výlety, besedy, kultúrne podujatia, výchovné koncerty, environmentálne aktivity
 • možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky
 • plne vybavené športoviská
 • modernú školskú jedáleň s chutnou stravou
 • školskú knižnicu vybavenú literatúrou pre deti a mládež
 • priestranný, upravený a vybavený vonkajší školský areál na športovú a oddychovú činnosť