Prihlásiť sa

Aktuality

Stavanie mája na Základnej škole na Pribinovej ulici v Trebišove

Stavanie mája na Základnej škole na Pribinovej ulici v Trebišove.

15.05.2015

Metodický deň pre učiteľov matematiky ZŠ

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov matematiky základných škôl v meste Trebišov na Metodické dni, ktoré sa uskutočnia 19. a 21. mája 2015.

06.05.2015

Klimatická zmena - školenie pre učiteľov

Školenie pre pedagógov v Zemplínskej knižnici v Trebišove 23.4.2015 od 8.30 do 12.30 h.

13.04.2015

Deň Zeme

Spoločný školský úrad v Trebišove, Mesto Trebišov a ZO SZOPK v Trebišove si Vás dovoľujú pozvať na oslavy Dňa Zeme, ktoré sa uskutočnia dňa 22.04.2014 o 13.30 h v mestskom parku na amfiteátri.

13.04.2015

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26, Trebišov.

08.04.2015

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov.

08.04.2015

Metodické dni pre učiteľov výtvarnej výchovy

V priestoroch Centra voľného času v Trebišove zorganizoval Spoločný školský úrad v Trebišove v spolupráci s CVČ metodické dni pre učiteľov výtvarnej výchovy.

16.03.2015

Výtvarná súťaž Poľovník a poľovníctvo očami detí

Mesto Trebišov pri príležitosti Zemplínskych poľovníckych dní od 10. 4. do 12. 4. 2015 organizuje výstavu výtvarných prác spojenú so súťažou na tému: Poľovník a poľovníctvo očami detí.

28.02.2015

Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov výtvarnej výchovy škôl patriacich pod SŠÚ TV na Metodický deň 12. marca 2015 v priestoroch CVČ (T. G. Masaryka 2229, Trebišov).

25.02.2015

Metodický deň pre učiteľov výtvarnej výchovy

Spoločný školský úrad v Trebišove pozýva učiteľov výtvarnej výchovy na Metodický deň 10. marca 2015 v priestoroch CVČ (T. G. Masaryka 2229, Trebišov).

25.02.2015