Prihlásiť sa

Aktuality

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov materských škôl, učiteľov základnej umeleckej školy na Metodický deň 30. októbra 2014 od 8.00 h do 13.00 h v malej zasadačke MsÚ v Trebišove

17.10.2014

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov primárneho vzdelávania ISCED 1 na Metodický deň - 13. júna 2014 od 7.30 h do 13.30 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Trebišove.

06.06.2014

Metodický deň pre učiteľov

Mesto Trebišov pozýva učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 na Metodický deň - 30. apríla 2014 od 8.00 h do 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ v Trebišove.

16.04.2014