Prihlásiť sa

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy I. Krasku 342/1, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov.

21.04.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy Komenského 1962/8, Trebišov

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej školy Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov.

21.04.2021

Od 19. apríla prezenčná výučba už aj v 8. a 9. ročníku ZŠ

Od 19. apríla prezenčná výučba už aj v 8. a 9. ročníku ZŠ.

13.04.2021

Informácia voľnom pracovnom mieste – pomocná kuchárka + upratovačka

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: pomocná kuchárka + upratovačka.

30.03.2021

Informácia voľnom pracovnom mieste – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

30.03.2021

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ a detí do MŠ sv. Juraja

Zápis žiakov do 1. ročníka na CZŠ s MŠ sv. Juraja, sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2021. Zápis detí do MŠ v období od 1. mája do 31. mája 2021.

26.03.2021

Zápis do 1. ročníka na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Mesto Trebišov srdečne pozývajú budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 1. apríla do 15. apríla 2021.

26.03.2021

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 12. mája do 31. mája 2021, v čase od 7:30 do 16:00 hod., v mieste zápisu alebo elektronicky.

22.03.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy.

20.11.2020